Contact us

Contact us


Contact us

Add:No.55,Lianxiang Road,Da Yun Town,Jia Shan County,Zhejiang Province,China.

Tel:0573-89116880

Fax:0573-89116886

Markting Director :Mr Guo 1382561-2173(Wechat)